Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

  • realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Imielinie zastał powołany zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółów jego funkcjonowania i na podstawie w/w uchwały działa nadal.

Miejski Zespól Interdyscyplinarny w Imielinie został utworzony Zarządzeniem Nr 0050.48.2011 z dnia 21.10.2011 roku.

Zarządzeniem nr BM.0050.54.2014 z dnia 21.10.2014 roku zmienionym Zarządzeniem nr BM.0050.55.2015 z dnia 05.10.2015 roku Burmistrz Miasta Imielin powołał Miejski Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

1. P. Agnieszka Sorek – MOPS

2. P. Barbara Tomczok – MOPS

3. P. Sylwia Barucha – MOPS

4. asp. Andrzej Wielgus – Policja

5. P. Joanna Nowak – Gimnazjum

6. P. Anna Chromy – Szkoła Podstawowa

7. P. Ewa Stęchły – SPZOZ Imielin

8. P. Jan Jurecki – MKRPA w Imielinie

9. P. Bożena Cała – Urząd Miasta w Imielinie

10. P. Urszula Dzieża – Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach

 

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny