Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

  • realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Imielinie zastał powołany zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/189/2021 Rady Miasta Imielin z dnia 24 marca 2021 roku. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółów jego funkcjonowania.

Miejski Zespól Interdyscyplinarny w Imielinie został utworzony Zarządzeniem Nr 0050.48.2011 z dnia 21.10.2011 roku.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Imielin powołany został Miejski Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

1. P. Agnieszka Sorek – MOPS Imielin

2. P. Wioleta Niemczyk – MOPS Imielin

3. P. Sylwia Barucha – MOPS Imielin

4. asp. Andrzej Wielgus – KPP Bieruń

5. P. Sylwia Kubica – Szkoła Podstawowa nr 1 w Imielinie

6. P. Anna Chromy – Szkoła Podstawowa nr 2w Imielinie

7. P. Ewa Stęchły – SPZOZ Imielin

8. P. Magdalena Więckowska – MKRPA w Imielinie

9. P. Agata Matyja - Janecka - Zespół Kuratorski S.R. Mysłowice

 

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny